circumduco

circumduco
circumduco, 3, lead round, 1 C. 9:5; Jas. 3:2.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ՇՈՒՐՋ — ( ) NBH 2 0491 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c նխ. περί (լծ. պար.) ἁμφί circa, circum. Մերձ յամենայն կողմանց. պատելով. պարառութեամբ իւիք ʼի շրջանակն. որ եւ Զ պարառականի. զի նոյն է ասել, Զնովաւ, կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱՐԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 1041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c, 15c ա. Ունօղ զձեւ կամարի. կամարակերպ. կամարանման. *Կամարաձեւ խորան երկնիցʼʼ. յն. κύκλος circulus, gyrus. ՟Ա. Եզր. ՟Դ. 34: *Կամարաձեւ իբրեւ զգունտ բոլորշի: Լոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱԾԵՄ — (եալ.) NBH 2 0627 Chronological Sequence: Unknown date ն.չ. ՊԱՐԱԾԵԼ. Շուրջ ածել. շրջաբերել. περιάγω circumduco. *Ըստ այսոցիկ նովիմբ եւ յինքեան պարածեալ զսա գործեաց՝ բոլորիւ շարժիլ դարձմամբ. Պղատ. տիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”